11/25 1393

کارگاه آموزشی کمال تبریزی در کانون برگزار شد (گزارش تصویری )

 

 کارگاه آموزشی تحت عنوان   "  کارگردان و شیوه های انتخاب بازیگر  "  توسط کمال تبریزی  کارگردان برجسته و صاحب نام کشور در کانون سینماگران جوان برای علاقمندان و هنرجویان و فارغ التحصیلان بازیگری و کارگردانی دوم  الی دوازده دی ماه 94 در کانون برگزار شد . در این کارگاه استاد ضمن بازگویی شیوه های انتخاب بازیگر  نسبت به انتقال تجربیات خود در زمینه تکنیک های کارگردانی و نحوه هدایت بازیگران به شرکت کنندگان اقدام نموده اند. گزارش تصویری این کارگاه در همین صفحه منعکس شده است.

 

 

 

ا